خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
كشت گياهان مقاوم با شوري آب در قم

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد:

كشت گياهان مقاوم با شوري آب در قم

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان قم از برنامه اين سازمان در جهت ترغيب كشاورزان به كشت گياهان مقاوم با شوري آب در استان قم خبر داد.

رضا وكيل با اشاره به اينكه استان قم داراي اقليم‌هاي متنوعي است، گفت: در مناطقي از استان كيفيت آب بسيار مناسب بوده و مي‌توان گياهان حساس به تنش شوري را انتخاب و كشت نمود ولي اين مناطق در استان محدود بوده و عمدتاً دچار كمبود منابع آبي هستند.

وي اظهار داشت: در عمده مناطق استان قم كيفيت آب از لحاظ املاح و شوري در حد متوسط به سمت بالا بوده كه شرايط كشت بيشتر درختان ميوه را مشكل و يا غيرممكن مي‌كند.

وي تصريح كرد: برداشت بي‌رويه آب از منابع زيرزميني سبب كاهش حجم ذخاير آبي شده و درنتيجه كيفيت آب باقي‌مانده در سفره‌ها كاهش‌يافته و شوري آب نيز افزايش مي‌يابد، لذا در اين شرايط جهاد كشاورزي در برنامه‌ها و سياست‌هاي كاري خود سعي در ترويج و توسعه كشت گياهان مقاوم به شوري در زراعت و باغباني  نموده است.

اين مقام مسئول در سازمان جهاد كشاورزي استان قم خاطرنشان كرد: ازجمله درختان ميوه توصيه‌شده پسته بوده كه ميزان شوري تا هدايت الكتريكي 10 دسي زيمنس بر متر را جهت توليد محصول تحمل مي‌كند و در هدايت الكتريكي‌هاي بالاتر ممكن است درخت زنده بماند، اما عملكرد تجاري به‌شدت كاهش مي‌يابد.

وكيل اضافه كرد: ترويج كشت درختان پسته با ارائه نكات فني كاشت، داشت و برداشت و تهيه تقويم فصلي مديريت باغات پسته ازجمله اقدامات جهاد كشاورزي استان در اين خصوص به شمار مي‌رود بدين گونه كه كشاورز با مطالعه اين تقويم كاري بداند در هر ماه از سال بايد چه اقدامي در جهت تغذيه باغات ، هرس و مبارزه با آفات و بيماري‌ها انجام دهد.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان قم بيان داشت: تدوين دستورالعمل‌هاي توسعه كشت گياهان مقاوم به شوري آب و اجراي كلاس‌هاي آموزشي در مناطق مناسب كشت پسته از اقدامات ديگر جهاد كشاورزي استان مي‌باشد كه با ارسال پيام‌هاي كوتاه ترويجي مناسب هر فصل ضمن يادآوري اقدام فني موردنياز گامي در جهت آموزش باغداران برمي‌دارد.

وي با تأكيد بر اينكه درزمينهٔ كشت محصولات زراعي يكي از اهداف اين سازمان ورود  گياهان و ارقام زراعي مقاوم به تنش‌هاي محيطي ازجمله شوري مي‌باشد، گفت: هرساله در خصوص كشت محصولات زراعي مقاوم به شوري از قبيل كشت جو در اراضي با شوري بالا توصيه‌هاي لازم صورت مي‌گيرد و در اين راستا  نسبت به توزيع بذور اصلاح‌شده جو كه داراي مقاومت بيشتري  به شوري بوده ، در طبقات پرورشي- مادري و گواهي شده بر اساس برنامه ابلاغي از سوي وزارت متبوع و توليدشده در سطح استان بين كشاورزان جهت كشت پاييزه اقدام مي‌گردد.

وكيل خاطرنشان كرد: همچنين در مناطق كه شوري آب‌ و خاك خيلي بالا نباشد، ارقام اصلاح ‌شده گندم در طبقات مختلف و توليد شده در استان كه داراي مقاومت بيشتري به شوري  بوده در بين كشاورزان توزيع مي‌گيرد.

 

 

 تعداد بازديد اين صفحه: 370