خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
توصيه هاي هواشناسي كشاورزي (تاريخ 16/09/95 لغايت 19/09/95)

توصيه هاي هواشناسي كشاورزي (تاريخ 16/09/95 لغايت 19/09/95)

استان قم:

باغباني:

- خودداري از انجام  عمليات محلول پاشي و سم پاشي در روز دوشنبه به دليل بارش پراكنده و در روز جمعه به دليل بارش باران و وزش باد

- انبار داران عزيز با توجه به نوسانات دمايي  و پوسيدگي محصولات  ، نسبت به جدا سازي  و امحا محصولات معيوب اقدام نمايند.

زراعي:

- كشاورزان عزيز با توجه به بالا بودن نسبي دما طي روزهاي گذشته ، در صورت نياز مي توانند نسبت به آبياري مزارع غلات در ساعات مياني روز اقدام نمايند.

- كشاورزان عزيز نسبت به علف كشي مزارع و باغات و جمع آوري بقاياي  گياهي جهت جلوگيري از ايجاد كانونهاي زمستانگذراني آفات اقدام نمايند.تعداد بازديد اين صفحه: 288