خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
برداشت 15 هزار تن انگور در استان قم

مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد:

برداشت 15 هزار تن انگور در استان قم

مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: امسال حدود 15 هزار تن انواع ارقام انگور از باغات استان قم برداشت شده است.

مسلم ابراهيمي اظهار داشت: درمجموع يك هزار و 463 هكتار سطح زير كشت انگور در استان قم وجود دارد كه 107 هكتار آن غير بارور و يك هزار و 356 هكتار آن بارور مي‌باشد.

وي افزود: در سطح باغات استان قم انواع ارقام انگور عسگري، مهدي خاني، ياقوتي، شاهاني، پرلت و بي‌دانه قرمز كشت‌شده است.

وي با اشاره به اينكه ميانگين بلندمدت عملكرد انگور در استان قم 10 تن در هكتار مي‌باشد، تصريح كرد: بر اساس كيل گيري در سال 95 در مزرعه عرب خراساني واقع در جاده كاشان 50 تن در هكتار برداشت شده است.

ابراهيمي با اشاره به نقاط انگور خيز در استان قم افزود: بيشترين برداشت انگور در جاده كاشان، بخش جعفرآباد، خلجستان و قاهان مي‌باشد.

 

 تعداد بازديد اين صفحه: 181