خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
اقدامات بخش كشاورزي قم منطبق با سند اقتصاد مقاومتي است

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان:

اقدامات بخش كشاورزي قم منطبق با سند اقتصاد مقاومتي است

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: اهداف كمي فعاليت‌هاي بخش كشاورزي منطبق با سند اقتصاد مقاومتي است كه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مصوب شده است.

سيد مصطفي منزوي در جلسه بررسي و تدوين سند توسعه بخش كشاورزي استان قم در برنامه ششم توسعه كه با حضور اعضاء كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي استان برگزار شد، اظهار داشت: تحليل وضعيت موجود در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه در طول برنامه چهارم و پنجم، هرچند بنا بر دلايلي كند حركت كرديم، اما مسير راه را درست رفته‌ايم.

وي افزود: حذف اراضي كم بازده از چرخه توليد، حفظ توليدات محصولات زراعي، افزايش  و توسعه باغات و كشت‌هاي گلخانه‌اي و متراكم و افزايش راندمان آبياري نشان مي‌دهد كه مسير حركت بخش كشاورزي درست بوده است.

منزوي با اشاره به الزامات و اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه، بيان داشت: چالش‌هاي آب و محيط زيست، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در حاشيه روستاها، شهرك ها و نواحي صنعتي از جمله الزامات و اولويت هاي برنامه ششم توسعه مي باشد كه بايد موردنظر جدي قرار گيرد.

گفتني است، در اين جلسه سند توسعه بخش كشاورزي استان قم در برنامه ششم توسعه با حضور اعضاء كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي استان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

 

 

 تعداد بازديد اين صفحه: 180