خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
واگذاري 36 هزار هكتار اراضي كشاورزي و غير كشاورزي به قمي ها

مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان قم:

واگذاري 36 هزار هكتار اراضي كشاورزي و غير كشاورزي به قمي ها

 مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استان قم از واگذاري 24 هزار هكتار اراضي كشاورزي و حدود 12 هزار هكتار اراضي مربوط به طرح هاي غير كشاورزي توسط مديريت امور اراضي در استان قم از ابتداي تاسيس تاكنون خبر داد.

*****

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان قم، سازمان امور اراضي در چنين روزي برابر با 7 بهمن ماه سال 1371 با ادغام سازمان اصلاحات ارضي سابق و ستاد هيئت هاي مركزي 7 نفره تشكيل شد.

محمد ابراهيم نجابت مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان قم در همين راستا به تشريح فعاليت هاي اين سازمان پرداخت و گفت: واگذاري زمين هاي كشاورزي و غير كشاورزي، باقيمانده اصلاحات ارضي و رفع تداخل اراضي دولتي و غير دولتي به منظور اهداي سند به كشاورزان از اهم وظايف سازمان امور اراضي است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: مديريت امور اراضي از ابتداي تاسيس تاكنون 24 هزار هكتار اراضي كشاورزي و حدود 12 هزار هكتار اراضي مربوط به طرح هاي غير كشاورزي شامل زمين هاي شركت شهركهاي صنعتي، منطقه ويژه سلفچگان، مجتمع هاي بين راهي و ... و طرح هاي وابسته به كشاورزي مانند دامداري و مرغداري واگذار كرده است.

نجابت با اشاره به ديگر فعاليت هاي مديريت امور اراضي اظهار كرد: تكميل بانك اطلاعات اراضي كه تمام اطلاعات واگذاري ها و ... در اين بانك جمع آوري شده است و همچنين تكميل خدمات الكترونيك در واگذاري اراضي كشاورزي، غير كشاورزي و تغيير كاربري از مهمترين فعاليت هاي ديگر اين مديريت بوده است.

وي همچنين از وصول عوايد حاصل از اجاره ي اراضي، فروش و تغيير كاربري در ده ماهه سال جاري توسط مديريت امور اراضي خبر داد و گفت: جمعا رقم وصول عوايدات طي اين 10 ماه 24 ميليارد و 386 ميليون ريال بوده است.

مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان قم در پايان با اشاره به اجراي طرح كاداستر (حدنگاري) در سال هاي آتي توسط مديريت امور اراضي، بيان كرد: اين طرح كه در برنامه ششم توسعه تعريف شده است تعيين حدود اراضي دولتي و غير دولتي و اهداي سند به كشاورزان است.

 تعداد بازديد اين صفحه: 230