خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
ارائه راهكارهاي پژوهشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد بخش كشاورزي

رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي استان خبر داد:

ارائه راهكارهاي پژوهشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد بخش كشاورزي

رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان قم گفت: به دنبال ارائه راهكارهاي پژوهشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد در بخش كشاورزي هستيم.

عباس پورميداني اظهار داشت: ارائه الگوي مناسب كشت با توجه به شرايط موجود در استان ازجمله كمبود منابع آبي و تغييرات اقليمي آينده ازجمله راهكارهاي پژوهشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد در بخش كشاورزي قم به شمار مي‌رود.

وي افزود: در قالب طرح‌هاي پژوهشي گياهان دارويي و كاربرد آنها را به بهره‌برداران معرفي مي نمائيم تا بتوانند به‌عنوان كشت جايگزين با محصولات كم بازده كشاورزي استان مورداستفاده قرار دهند.

وي تصريح كرد: ذخاير ژنتيكي دامي و گياهي استان را در راستاي استفاده بهينه و اصلاح نژاد دام‌هاي بومي شناسايي نموده و با توصيه‌هايي لازم به بهره‌برداران به دنبال حفظ آن هستيم.

پورميداني با اشاره به چالش آب در استان قم، ادامه داد: مديريت بهره‌وري آب و استفاده بهينه از منابع آبي در توليدات گياهي، دامي و پرورش آبزيان از ديگر اقدامات اين مركز به شمار مي‌رود.

رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي استان در ادامه سخنان خود با اشاره به معرفي اقلام خوراكي جديد و ارزان‌قيمت در خوراك دام و طيور براي جايگزيني آن با اقلام وارداتي و گران‌قيمت، اظهار داشت: معرفي افزودني‌هاي گياهي و طبيعي به خوراك دام و طيور براي جايگزيني با افزودني‌هاي شيميايي و آنتي‌بيوتيك‌ها نيز از ديگر اقدامات پژوهشي اين مركز مي‌باشد.

پورميداني با تأكيد بر اينكه ارقام عمده زراعي و باغي مقاوم به تنش‌هاي شوري، خشكي و سرما را به كشاورزان معرفي كرده‌ايم، افزود: در جهت افزايش بهره‌وري، فرمول‌هاي مناسب توصيه شدي كودي جهت افزايش كمي و كيفي محصولات زراعي و باغي را به كشاورزان ارائه نموده‌ايم.

وي گفت: روش‌هاي مؤثر و كارآمد مبارزه با آفات و بيماري‌هاي عمده محصولات زراعي و باغي استان را در قالب طرح‌هاي پژوهشي تهيه و به بهره‌برداران ارائه نموده‌ايم.

 

 تعداد بازديد اين صفحه: 154