خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
اجراي طرح رتبه بندي واحدهاي طيور در قم

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد:

اجراي طرح رتبه بندي واحدهاي طيور در قم

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان از اجراي طرح رتبه بندي واحدهاي طيور در اين استان خبر داد.

حسين علي بيگي اظهار داشت: با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده است، لذا ارائه طرح هايي در راستاي تحقق اين شعار در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است.

وي افزود: در همين راستا طرح رتبه بندي واحدهاي طيور در استان اجرا خواهد شد كه در قالب فرم اطلاعات فني واحدهاي مرغداري (شناسنامه فني واحدهاي طيور) اقدام به رتبه بندي واحدهاي مرغداري خواهيم كرد كه اين طرح گامي بلند در راستاي ارتقاء بهره وري و كاهش ضريب تبديل در واحدهاي طيور به شمار مي رود.

وي تصريح كرد: در اين طرح كارشناسان مراكز بخش ها، علاوه بر تكميل فرم هاي شناسنامه فني در زمان جوجه ريزي و تمديد پروانه، نسبت به رتبه بندي واحدها بر اساس امتيازات در نظر گرفته شده اقدام مي نمايند.

اين مقام مسئول در سازمان جهاد كشاورزي استان بيان داشت: در سالجاري صدور مجوز فعاليت و تمديد جهت واحدهايي كه امتياز آنها در رتبه بندي كمتر از 30 باشد ممنوع است و در سال هاي آتي حداقل امتياز در نظر گرفته شده افزايش مي يابد .

 تعداد بازديد اين صفحه: 194