خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
كشت 10 هكتار زعفران در استان قم

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد:

كشت 10 هكتار زعفران در استان قم

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان از كشت 10 هكتار زعفران در استان قم خبر داد.

محمد رضا طلايي اظهار داشت: زعفران جزء گياهان دارويي است كه نياز آبي بسيار كمي دارد و به دليل همين نياز كم آبي در برنامه تغيير الگوي كشت استان، جزء رديف كشت قرار گرفته است كه مي تواند جايگزين خوبي براي محصولات پرآب بر باشد.

وي با اشاره به اينكه نزديك به 10 هكتار كشت زعفران در استان قم داريم، اظهار داشت: در حال حاضر ميانگين برداشت زعفران در استان قم دو كيلوگرم در هر هكتار مي باشد كه ارزش اقتصادي بسيار بالايي دارد.

طلايي بيان داشت: سعي مي كنيم با توسعه اين كشت به خصوص در مناطق كوهستاني، شرايطي را فراهم آوريم تا كليه اعضاي خانواده كشاورز بتوانند در مراحل كاشت، داشت و برداشت زعفران مشاركت نمايند تا به اين وسيله هزينه هاي كارگري را پائين بياوريم و درآمد كشاورزان را افزايش دهيم.

وي با اشاره به اينكه برداشت زعفران در استان قم بيش از 5/2 برابر افزايش داشته است، خاطر نشان كرد: سال گذشته برداشت زعفران در استان قم كمتر از 3 كيلوگرم بوده است كه امسال اين ميزان به 8 كيلوگرم رسيده است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، گفت: محدوديت هاي منابع آبي در استان قم ايجاب مي كند كه به سمت كشت محصولات كم آب بر قدم برداريم و براي حفظ سرمايه كشاورز و استمرار و پايداري آن، بايد محصولاتي نظير زعفران را جايگزين محصولات پرآب بر نمائيم.

طلايي با اشاره به اينكه 30 درصد زمين هاي استان قم قابليت كشت زعفران را دارد، افزود: در حال حاضر كشت زعفران در استان قم به صورت آزمايشي در حال انجام است و در سال هاي آينده سطح زير كشت اين محصول افزايش پيدا خواهد كرد.

وي كيفيت محصول زعفران استان قم را مطلوب عنوان كرد و بيان داشت: با توجه به اينكه در استان خراسان كه قطب توليد زعفران كشور است و كشاورزان نيز تجربه چندين ساله در اين خصوص دارند، اما كيفيت محصول زعفران استان قم نيز بسيار مطلوب است.

وي اضافه كرد: در استان قم بايد تلاش كنيم تا بتوانيم عملكرد بهترين در واحد سطح در زمينه برداشت محصول زعفران داشته باشيم تا بتوانيم كشت اين محصول را اقتصادي نموده و در راستاي افزايش درآمد كشاورزان گام برداريم.

 

 تعداد بازديد اين صفحه: 399