خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
وضعيت عشاير در قم ساماندهي مي شود

وضعيت عشاير در قم ساماندهي مي شود

رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم گفت: با راه اندازي اداره كل عشاير بتوانيم خدمات مناسبي به عشايريان استان قم ارائه كنيم.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي قم، محمدرضا طلايي در مراسم معارفه رئيس اداره كل امور عشايري قم، ابراز اميدواري كرد: با راه اندازي اداره كل عشاير بتوانيم ضمن پاسخگويي به مسائل عشاير،خدمات مناسبي به آنان در استان قم ارائه كنيم و بتوانيم از ظرفيت اين افراد استفاده كنيم.

وي افزود: مجموعه دامشهر استان قم وضعيت مناسبي دارد به گونه اي كه روزانه سه هزار دام در اين مركز وارد مي شدند كه مي تواند به صورت مناسبتر هدايت و ساماندهي شوند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم ادامه داد: يك هزار و 400 واحد دامي در استان قم وجود دارد.

وي با اشاره به صنعت دام پروري گفت: اين صنعت با زندگي مردم قمي عجين شده بود به گونه اي كه اين شغل بيش از 60 درصد از ساكنين قم بود كه مابقي شغل ها نيز به اين امر وابسته بود.

طلايي بيان داشت: ميدان دام در استان قم مربوط به قدمت 200 سال پيش است كه از 26 استان دام هاي خويش را براي فروش و پخش به اين شهر مي آوردند از اين رو ايل ها در اين استان سكونت داشتند.

وي با اشاره به اين كه منطقه مشك آباد و علي آباد مربوط به عشاير استان از مناطق محروم كشور هستند گفت: با نزديكي كه به پايتخت دارد وضعيت مناسبي ندارد ضمن اين كه فرهنگ اين افراد دامي است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم ادامه داد: تا سال 82 در استان قم بحث عشاير بود و خدمات رساني به اين افراد صورت مي گرفت كه بعد از اين زمان از چارت سازمان جهاد كشاورزي خارج شد و ديگر نتوانستيم هيچ خدماتي به اين افراد ارايه كنيم.

وي با بيان اين كه عشاير هزينه هاي سنگيني براي استان از لحاظ تامين منابع آبي داشتند گفت: با خشكسالي هايي كه به وجود آمده است نتوانستيم بحث كاشت جو را در اين مناطق براي عشايرييان اجرايي كنيم اميدواريم كه به زودي بتوانيم خدمات مطلوب را ارائه كنيم.

وي با اشاره به اين كه استان قم 46 صدم درصد اراضي كشاورزي كشور را به خود اختصاص داده است گفت:  كه اين سطح كمتر از هشت درصد از اراضي استان است كه حدوداً 65 هزار هكتار اراضي زارعي و باغي است.

طلايي افزود: در گذشته منابع آبي استان از رودخانه قره چاي و قمرود به مقدار 500 ميليون مترمكعب تامين مي شد از دهه 70 زماني كه سد الغدير و 15 خرداد زده شد اين منابع آبي به صفر رسيد.

وي ادامه داد: يكي از دلايلي كه ايل عشاير به اين استان سفر مي كردند به خاطر داشتن مراتع خوب استان قم بود كه بايد حضور عشايري ها در استان با جديت مورد رسيدگي قرار گيرد.تعداد بازديد اين صفحه: 138