خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
آرشيو اخبار 
تدوين سند اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي قم

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد:

تدوين سند اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي قم

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قم گفت: در استان قم بر اساس چالش هايي كه وجود داشت، سند اقتصاد مقاومتي بخش كشاورزي تهيه شد.

محمد رضا طلايي با اشاره به اينكه در سند اقتصاد مقاومتي استان قم كاهش هزينه توليد و افزايش عملكرد در واحد سطح مورد توجه ويژه قرار گرفته است، اضافه كرد: اقتصاد مقاومتي محور فعاليت هاي جهاد كشاورزي استان قم در سال جاري است.

وي افزود: وزارت جهاد كشاورزي، اولين دستگاهي است كه برنامه اقتصاد مقاومتي را به مقام معظم رهبري تقديم كرده است و اين برنامه مورد تائيد ايشان نيز قرار گرفته و ابلاغ شده و در همين راستا امسال با پيش بيني خريد 11 ميليون تن گندم، جشن خودكفايي كشور در توليد گندم برگزار خواهد شد.

وي تصريح كرد: طي دو سال گذشته تنها بخشي كه تراز اقتصادي مثبت داشته است، بخش كشاورزي بوده كه همين موضوع كمك كرده است كه تراز اقتصادي دولت هم در مجموعه مثبت باشد.

طلايي در بخش ديگري از سخنان خود ادامه داد: 46 صدم درصد از اراضي زراعي كشور در استان قم وجود دارد ولي بيش از 56 صدم درصد از محصولات كشاورزي كشور در قم توليد مي شود، 8 درصد از محصول تخم مرغ و 5 درصد گوشت قرمز كشور در استان قم توليد مي شود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قم مهمترين چالش بخش كشاورزي استان قم را كمبود منابع آبي دانست و بيان داشت: در گذشته استفاده از سيستم هاي نوين آبياري در استان قم كمتر مورد استفاده قرار مي گرفت به طوري كه در سال 91 حدود 200 هكتار و در سال 92 حدود 300 هكتار از اراضي كشاورزي استان قم تحت پوشش سيستم هاي آبياري نوين قرار گرفته بود كه اين رقم در سال 94 به 3 هزار هكتار رسيد و مطالعات تا سقف 5 هزار هكتار را انجام داده ايم و امسال نيز برنامه اي براي اجراي سيستم هاي آبياري نوين در سطح 3 هزار و 500 هكتار از اراضي كشاورزي قم را در دستور كار داريم.

وي با اشاره به اينكه در راستاي الگوي كشت يك برنامه 5 ساله را به استان ارائه كرده ايم، گفت: معتقديم كه اگر اين برنامه به طور دقيق اجرا شود، هدف ما كه تعادل بخشي در سفره هاي آب زيرزميني است، محقق خواهد شد، خوشبختانه در سال گذشته به تعهد خود در اين زمينه عمل كرديم.

وي اضافه كرد: بر اساس آمار موجود 50 درصد از آبي كه در بخش كشاورزي مصرف مي شود قبل از اينكه به مصرف گياه برسد، هدر مي رود كه اگر ما بتوانيم با برنامه ريزي و اجراي سيستم هاي نوين آبياري اين 50 درصد را مديريت كنيم، كار بسيار بزرگي انجام داده ايم.

 تعداد بازديد اين صفحه: 260