خانه
صفحه اصلي
بازديدها
تاريخ و زمان ديجيتال
جستجو
متون عمومي
منو رده هاي افقي
نظر خواهي
همايش ها
وب سايت ها
وب سايت ها
آرشيو اخبار
پيام هفته
سازمان ها
سايتهاي مرتبط با بخش كشاورزي
گزارش تصويري
منوي اصلي
واحدهاي سازماني
ورود كاربران
همايش ها 
سمينار كاربردهاي فناوري نانو در حوزه كشاورزي و صنايع غذايي
زمان:
مكان: خيابان امام خميني(ره)-مجتمع آموزشي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي

برنامه ها: 
سمينار معرفي كاربردهاي فناوري نانو در حوزه صنايع غذايي و بسته بندي
 
سمينار معرفي كاربردهاي فناوري نانو در حوزه كشاورزي و منابع طبيعيتعداد بازديد اين صفحه: 739